Tokyo Guides

Historical Tokyo Walk: Nihonbashi – Fukagawa

My English translation and embellishment of the Nihonbashi-Fukagawa route (日本橋本所深川コース) from the Sanpo Reikibun. Major sites covered along the route include: Nihonbashi, Mitsukoshi flagship store, Tokyo Stock Exchange, haiku poet Mastuo Basho’s neighbourhood, the Fukagawa Fudoson, Tomioka Hachimangu, Kiyosumi Garden, Ryugoku Gokugikan, Former Yasuda Garden, Edo Tokyo Museum, Karamae Bridge.

Read more